top of page

Certifikáty

  • Proces řízení výroby a kvality zajišťujeme systémem managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

  • Výrobu svařenců provádíme podle zásad zabezpečování kvality při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2

  • Pro výrobu ocelových stavebních konstrukcí jsme obhájili certifikaci dle EN 1090-1 třídy provedení EXC4

  • K výkonu nedestruktivních zkoušek máme certifikovaný personál podle EN ISO 9712 pro metody VT, PT, MT, UT.

bottom of page